VÂKIA

1. MUTLAKA gerçekleşecek olan şey anlamında kullanılan kıyametin isimlerinden biri.

2. Olmuş olan şey, geri çevrilmesi mümkün olmayan olay, olgu.

3. Rüyâ.

4. (Tasavvuf) Sâlikin halvette zikir ve ibadetle meşgul iken uyku ile uyanıklık arasında bazı gerçeklere vâkıf olması durumu.

5. Gerçi, her ne kadar, filvâki anlamında kullanılan zarf.

VÂKIA SÛRESİ: Vakıa Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 96 ayettir. İsmini, kıyametin isimlerinden biri olan ve “hâdise, olay” gibi mânalara gelen birinci âyetteki (vâkıa) kelimesinden alır. Mushaftaki sıralamada 56, iniş sırasına göre 46. suredir.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com