ÜÇ TARZ-I SİYÂSET

TÜRKÇÜLÜK akımının önde gelen temsilcilerinden Prof. Yusuf Akçura’nın 1904’te Kahire’de Türk adlı gazetede kaleme aldığı makale…

Akçura’nın sözünü ettiği üç farklı siyaset tarzı Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük’tür.

Bu politikalarından Osmanlılık, bir Osmanlı ulusu meydana getirmeyi, İslamcılık, İslam dinine dayanan bir devlet yapısı kurmayı, Türkçülük ise ırka dayalı bir Türk siyasal ulusçuluğu meydana getirmeyi amaçlar. Yusuf Akçura makalesinde bu politikaları analiz etmiş, bu üç siyasi yöntemin iyi ve kötü yönlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu politikaların ötesinde Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan “Batıcılık” kavramı da Akçura’nın makalesinde bahse konu yaptığı yöntemler arasında yer almıştır.

Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” makalesi Osmanlı Devleti’nin saadeti ve istikbali için izlenmesi gereken politikaya cevap aramıştır.

19. yy’ın erken döneminde yazdığı bu makale ile Pantürkizmin babası olarak nitelendirilmiştir.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com