NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

BU bozukluğa sahip kişiler, kendilerini aşırı beğenir, devamlı övülme ihtiyacı duyar ve empati yeteneğinden yoksundurlar. Benlik değerlerini aşırı düzeyde abartmış ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden üstün olduklarına inanırlar. Bulundukları sosyal ortamda el üstünde tutulmak ve hak etkileri ilginin gösterilmesini isterler.

Diğer insanlara göre özel olduklarını, dolayısıyla her şeyin en iyisinin kendi hakları olduklarını ileri sürerler. Çok zeki, başarılı, güçlü ve fiziksel olarak üstün olduklarını veya öyle olacaklarını düşünürler. Başkalarını yönlendirmeye eğilimlidirler. Kendilerini hep ön planda tutmaya ve çok önemli kişiler olduklarını göstermeye çalışırlar. Eleştirilmekten ve yargılanmaktan nefret ederler. Başkalarının önerilerini kabul etmezler; onların başarı ve çabalarını kıskandıkları için küçümser ve sürekli eleştirirler.

Üstünlüklerini ortaya koyabilmek ve herkese gösterebilmek için başkalarını kullanabilir ve onları maddi ve duygusal yönde sömürmeye çalışabilirler. Oldukça bencil davranırlar ve kendilerini dünyanın merkezi görürler. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli arkadaşlık ilişkileri kuramazlar.

Başarılı bir aile ve iş yaşantıları yoktur; çünkü etkin bir çalışmada bulunmaz ve sorumluluktan kaçarlar. Akıllarının estiği gibi özgürce hareket etmek isterler. Bir türlü istedikleri tatminliği yaşayamadıkları için süreğen bir doyumsuzluk yaşarlar.

Kendilerinden başkasını düşünmez ve onları anlamaya yönelik bir çaba göstermezler. Üstün ve benzersiz görülme, takdir edilme ve onaylanma beklentileri gerçeklemediği için sürekli bir hayal kırıklı ile karşı karşıyadırlar. İstedikleri saygıyı, ilgiyi bulamadıkları ve aşırı kaygı ve stres durumlarında bunaltı, çökkünlük, kırgınlık yaşayabilir, aşırı düzeyde öfke ve atak nöbetleri geçirebilirler.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com