EV EKONOMİSİ (Fr. economie familiale; İng. home economics)

1- ÜNİVERSİTELERDE ve yüksek okullarda kimi öğrencileri ev yönetimi alanında yetiştirmek ve kimi öğrencileri de öğretmenlik, kurum yöneticiliği, beslenme uzmanlığı gibi görevlere hazırlamak amacıyla yapılan öğretim.

2- Besin, giyim, barınma ve insan ilişkileri ile ilgile sorunlarını çözmede gençlere ve yetişkinlere yardım etmeyi ön planda tutan ve öğretim konularının düzenlenmesinde biyoloji, fizik ve toplumsal bilimlerden yararlanan bilgi dalı.

Aile ve tüketici bilimleri olarak da bilinen ev ekonomisi, hane halkları ve topluluklar içindeki kaynakların yönetimine odaklanan bir çalışma alanıdır. Bu, günlük yaşam için gerekli olan finans, yiyecek, giyecek, barınak ve diğer kaynakların yönetimini içerir.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com