BAMBU PERDESİ

DEMİR Perde” tabiri kadar yaygın bir ifade olmamakla birlikte, Doğu Asya’nın komünist ülkeleri (özellikle Çin) ile kapitalist ve komünist olmayan ülkeleri ayıran politik sınır…

Çin Kültür Devrimi sırasında, Çinli otoriteler, perdenin kendi taraflarında kalan kısımını kapatarak, Çin Devletinin açıkça izni olmaksızın, ülkeye tüm giriş ve çıkışları yasakladılar. Birçok kişi hükûmetin bu uygulamasından kurtularak, komünist olmayan ülkelere kaçabilmek için mülteci haline geldi. Hükûmetin kısıtlamaları görece olarak gevşettiği dönemlerde, İngiltere yönetimi altındaki Hong Kong’a, büyük göçmen akımı oldu.

“Bambu Perdesi” elastik ve geçirgen sınırlara sahipti. Ayrıca Asya’daki siyasi bölünmeyi anlatmak için çok da doğru bir ifade sayılmazdı. Zira Çin-Sovyet ayrılığı sebebiyle, Doğu Asya Komünist Bloku’nda da tam bir uyumdan bahsetmek mümkün değildi; Moğolistan, Vietnam ve daha sonra Laos’un Komünist hükûmetleri SSCB’nin müttefiki idi. Diğer yandan Kamboçya’nın Pol Pot rejimi ise Çin’e sadıktı. Kore Savaşı’ndan hemen sonra, Kuzey Kore ne Çin’e ne de SSCB’ye bağlılık göstermeyeceğini ilan etti.

Sonraki yıllarda, Çin ve ABD arasında buzların eriyip, ilişkilerin gelişmesi üzerine, bu ifade daha da aza kullanılır hale gelmiştir. Ancak Güneydoğu Asya’da, Kore Yarımadası’nda, ABD ve müttefiklerini SSCB ile onun müttefiklerini ayıran, askerden arındırılmış bölgeyi anlatma için bambu perdesi ifadesi kullanılmaya devam edilmiştir. “Bambu perdesi” tanımlaması, çoklukla Burma’nın dünyaya kapalı sınırlarını ve ekonomisini anlatmak için kullanılmıştır. Ancak Burma da 2010 yılından sonra dış dünyaya kapılarını aralamaya başlamıştır.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com