Uluslararası Barolar Birliği: Türkiye’de avukatlar müvekkilleri ile ilişkilendirilerek tutuklanıyor

Türkiye'de 2016'dan sonra 1700 avukat hakkında işlem yapıldığı, 700'ünün tutuklandığı, 553'ü hakkında 3 bin 280 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

  • ü
  • 14 Şubat 2024
  • ü
  • Gündem

Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI) ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi (TALI), Türkiye’de avukatlık mesleğinin ve baroların bağımsızlığının giderek azaldığını vurgulayan ayrıntılı bir rapor yayınladı. Rapor, avukatların adil olmayan yargılamalar, keyfi gözaltılar, hapis cezaları ve taciz yoluyla hedef alınmasının yanı sıra, terörle mücadele mevzuatının avukatları meşru çalışmaları sırasında kovuşturmak için endişe verici bir şekilde kötüye kullanıldığının altını çiziyor.

Raporda, avukatların 2016 darbe girişiminin ardından, özellikle muğlak ve geniş kapsamlı terörle mücadele kanuna dayanılarak gözaltına alındı, yargılandı ve mahkûm edildiği belirtildi. 15 Temmuz sonrası 1700 avukat hakkında dava açıldığı ve 700 avukatın ise tutuklu yargılandığı, 553 avukatın 3.380 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi.

Yasaların çok kötüye kullanılmasından dolayın Türkiye’nin AİHM’de çok sayıda başvuruda mahkum edildiği vurgulanan raporda, terörle mücadele yasasının geniş şekilde yorumlanması kaynaklı problemlerin Türkiye’de yeni yaşanmadığı kaydedildi. Raporda, son dönemde barışçıl eylem ve ifadelerin suç kanıtı olarak sunulmaya başlandığına işaret edilen raporda, şu ifadeler yer verildi:

“IBAHRI ve TALI, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler gibi yerleşik uluslararası güvenceleri ihlal eden Türkiye’nin terörle mücadele mevzuatının yaygın bir şekilde kötüye kullanılmasından ciddi endişe duymaktadır. Bu korumaların amacı, avukatlık mesleğinin güvenliğini ve adaletin yerine getirilmesine hizmet etme kapasitesini güvence altına almaktır. Buna ek olarak, hükümetin baroların işleyişine giderek daha fazla müdahale etmesi, son yedi yılda 34’ten fazla avukatlık derneginin kapatilması ve barolarin bağımsızlıklarının azalması nedeniyle, baroların avukatlık mesleği için etkili birer siper olarak hareket etme kabiliyetlerini kısıtlamıştır.” denildi.

‘YARGI VE SAVCILIK ADALETİ SAĞLAMAK YERİNE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ZEDELENMESİNDE ROL OYNADI’

IBAHRI Eş Başkanı ve İsveç Barolar Birliği’nin yakın geçmişteki Genel Sekreteri Anne Ramberg şunları kaydetti: “Türkiye yargıc ve savcı, avukatların kitlesel olarak hapsedilmesinde ve avukatların mesleki görevlerinin suç sayılmasında merkezi figür haline gelmiştir. Yargı ve savcılık adaleti sağlamak yerine, 553 avukatın hapsedilmesinde ve hukukun üstünlüğünün zedelenmesinde endişe verici bir rol oynamıştır. IBAHRI, adalet, eşitlik ve insan haklarının korunmasına yönelik girişimleri desteklemeye kendini adamıştır ve Türkiye’yi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır.”

‘ADALET SİSTEMİNE GÜVEN AZALDI’

IBAHRI Eş Başkanı Mark Stephens CBE ise şu yorumu yaptı: “Türkiye hükümetinin aşırı gücü, baroların adaletin savunucuları olarak rolünü tehlikeye atmaktadır. Aynı zamanda denge ve denetleme mekanizmalarına, hesap verebilirliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta ve kamuoyunun kurumlara ve adalet sistemine olan güvenini azaltmaktadır. Dahası, bu tür müdahaleler yasal araçların kötüye kullanımı ile birleştiğinde hukukun üstünlüğünü aşındırmakta, yargıda yolsuzluk riskini artırmakta ve demokratik ilkelerin altını oymaktadır. IBAHRI, hukuk profesyonellerinin mesleki görevlerini yerine getirirken hedef alınmasına son verilmesi çağrısında bulunmaktadır.”

TALI Direktörü Ali Yıldız ise şunları söyledi ‘Avukatlar adaletin sağlanması, bireysel hakların korunması ve toplumda hukukun üstünlüğünün sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Avukatların uzmanlığı, hukuk sistemindeki karışıklıkların aşılmasında, adil temsilin sağlanmasında ve işkenceden korunma da dahil olmak üzere bireylerin haklarının korunmasında büyük önem taşımaktadır. Türk makamları avukatları müvekkilleriyle ilişkilendirmeye ve bunun sonucunda da cezalandırmaya devam etmektedir. Birçok avukat aynı gerekçelerle cezaevinde kalmaya devam etmektedir. Türk makamlarından avukat meslektaşlarımızın hukuksuz bir şekilde hapsedilmesine son vermelerini talep ediyoruz.

IBAHRI ve TALI, Türk yetkilileri Türkiye’de yargı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını güvence altına almaya ve terörle mücadele yasalarını bölgesel ve uluslararası ilkelerle uyumlu olacak şekilde değiştirmeye çağırmaktadır.

Velev'i Google Haberler üzerinden takip edin

ÖNERİLEN İÇERİKLER

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com